Thông điệp

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ, giải pháp phần mềm vượt trội đi kèm, tăng trưởng hóa lợi nhuận và trở thành đối tác tin cậy đối với đối tác và Nhà đầu tư.

SỨ MỆNH

Đối với Khách hàng:

  • Cung cấp những giải pháp Công nghệ tốt nhất đáp ứng kì vọng của Khách hàng
  • Chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn vì lợi ích của Khách hàng
  • Nâng cao giá trị của Công nghệ/Doanh nghiệp qua dịch vụ chuyên nghiệp

Đối với Đối tác, Cổ đông:

  • Hợp tác cùng phát triển
  • Tăng trưởng hóa lợi nhuận cho các Nhà đầu tư liên quan

Đối với Nhân viên:

  • Xây dựng môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
  • Gắn kết lợi ích của công ty với lợi ích cá nhân

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN

Luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu, luôn giữ đúng cam kết về tiến độ cũng như chất lượng dịch vụ, mang lại kết quả tốt nhất cho Khách hàng và Đối tác.

TÂM

Luôn tâm huyết, quyết liệt trong từng suy nghĩ, hành động để mang lại giá trị, đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng, Đối tác và của mỗi thành viên Công ty.

THÀNH

Luôn đặt ra mục tiêu đạt được kết quả công việc cao nhất, hướng đến các giải pháp tối ưu mang lại sự thành công và phát triển bền vững cho Khách hàng, Đối tác.