Big Links Crawler System

Dịch vụ thu thập và xử lý dữ liệu phục vụ giám sát an toàn không gian mạng.

Hệ thống này gồm 5 phần mềm nhằm hỗ trợ các đơn vị thu thập dữ liệu trên Internet để phục vụ cho các mục đích khác nhau:

 1. Thuê phần mềm thu thập dữ liệu lớn trên Internet
  • Thu thập bài viết từ trang báo chính thống
  • Thu thập bài viết từ mạng xã hội
  • Thu thập bài viết từ trang Blog cá nhân
  • Thu thập bài viết từ trang diễn đàn lớn
  • Thu thập dữ liệu từ trang thông tin điện tử
  • Đơn giá thuê/ tháng: 473.000.000 VNĐ (Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.)
 2. Thuê phần mềm tiền xử lý dữ liệu lớn
  • Bóc tách dữ liệu thời gian đăng bài, tiêu đề, nội dung
  • Phân loại bài viết theo nguồn loại bài viết theo nguồn tin
  • Gom các nhóm tin giống nhau
  • Phân loại bài viết theo sắc thái
  • Tóm tắt nội dung bài viết
  • Đơn giá thuê/ tháng: 232.000.000 VNĐ (Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.)
 3. Thuê phần mềm tổng hợp, phân tích, thống kê, báo cáo và cảnh báo
  • Thống kê số lượng tin trong ngày và trong tuần
  • Thống kê các từ khóa được quan tâm
  • Danh sách các tin nổi bật
  • Thống kê tin theo nguồn
  • Chức năng tìm kiếm theo từ khóa,nguồn tin
  • Quản lý tài khoản
  • Phân quyền dữ liệu
  • Đơn giá thuê/ tháng: 170.000.000 VNĐ (Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.)
 4. Thuê phần mềm thực hiện rà soát toàn bộ hạ tầng internet
  • Hệ thống có khả năng rà quét được toàn bộ dải địa chỉ IPV4 và một số IPV6 công cộng
  • Bao gồm công cụ dò quét mức cơ bản trước để quét trước dải mạng mong muốn để loại bỏ những host không hoạt động
  • Có thể thực hiện việc rà quét sử dụng các script đã được tối ưu để quét chi tiết các cổng, dịch vụ, điểm yếu có thể tồn tại trên host
  • Bổ sung thêm các thông tin nhận dạng, phân nhóm các loại thiết bị như máy chủ windows, linux, các thiết bị SCADA
  • Có khả năng tiếp nhận việc từ chối rà quét khi chủ quản Hệ thống thông tin có yêu cầu
  • Giải pháp có khả năng đánh giá, kiểm tra điểm yếu một số lỗ hổng cụ thể trên toàn bộ không gian mạng.
  • Có khả năng nhận diện các điểm yếu cơ bản của các thiết bị IoT, ví dụ như mật khẩu mặc định
  • Cung cấp một giao diện web và các API cho phép tìm kiếm, khai thác dữ liệu đã qua xử lý
  • Đơn giá thuê/ tháng: 172.000.000 VNĐ (Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.)
 5. Thuê phần mềm thực hiện phân tích, đánh giá lỗ hổng, điểm yếu bảo mật diện rộng
  • Có giao diện trực quan, đơn giản, dễ sử dụng
  • Có khả năng nhóm các dải IP của các hệ thống thông tin thuộc các đơn vị tổ chức
  • Giám sát theo dõi liên tục các hạ tầng thiết bị, phát hiện nguy cơ và cảnh báo tự động trên màn hình theo dõi qua email
  • Có khả năng trích xuất các báo cáo trong đó chứa đầy đủ các thông tin liên quan.
  • Cung cấp giao diện tổng quan về các thiết bị kết nối Internet, thống kê được số lượng thiết bị theo từng loại
  • Theo dõi, phát hiện sớm các thiết bị, hệ thống thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS/SCADA) có điểm yếu an toàn thông tin được công khai trên mạng
  • Có bản đồ nhiệt (heatmap) thực hiện giám sát, thống kê các thiết bị đang vận hành
  • Đơn giá thuê/ tháng: 248.000.000 VNĐ (Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.)